Şiirler
Anasayfaya DönSiirler AnaSayfa » Dostkalemler
Şairler » [ A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z ] «
Şiirler » [ A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z ] «
Dadaş’ın Söz Çıkını 1


Atik olmayana ÇAPO, kapıya SEKÜ
Burnundan konuşana HIRNO, paltoya SAKU
O, şuradaki ANO, saklambaç oyununa GİZLİNKUKU
Hanımına EVÜMÜN GÜLİ der Dadaş

Alıngana TİTO, bite KEHLE
Büyük hayvan çanına TANGO, mahalleye MEHLE
Külhanbeyine DILLO, rahleye REHLE
Hanımına ESGETEK der Dadaş

Ki Çİ, bakraca PAHRAC
Gani GENİ, dürüme GOMAC
Onu ONİ, saban tutacağına MAC
Hanımına BAYAN der Dadaş

Ön dişleri iri olana KÂLPO, sabit divana PEYKE
Yüze gülene MILLO, kemiksiz küçük et parçasına TİKE
Rulo şeklinde ağaç kabuğuna ŞULUPO, camsız, gazlı lambaya FİSKE
Hanımına EVİN DİREĞİ der Dadaş

Sivriltilmiş şeylere TİLO, Şeytan tüylüye PÖÇÜKLÜ
Hayvanları ahıra bağlayan eğik ağaca GALO, havuca PÜRÇÜKLÜ
Büyük ve geniş kuyruklu bir koyun türüne LOLO, gebe hayvana YÜKLÜ
Hanımına AKILLI der Dadaş

Burnu büyüğe HOLLABURUN, ayaktakımına CELLOBELLO
Küçük buruna KIMİK BURUN, lal, dilsiz, konuşamayana LALLO
Su yalağına KURUN, hafif meşrep, kendini taşıyamayana YELLO
Hanımına CEYLANIM der Dadaş

Bir şeyin kenarına GUD, kabarmamış ekmeğe DABASKI
Çiğ yenilen bir bitkiye KÂHMUD, küçükbaş hayvan dışkısına FIŞKI
Elden ayaktan düşmüşe KÂLHUD, tek başına, başıboş, Yalnıza YILKI
Hanımına GAŞŞIH DÜŞMANİ der Dadaş

Vezire VÜZÜR, Lastik ayakkabıya CIZLAVET
Mühüre MÖHÜR, İş koşma, şart koymaya TELİFET
Çıkar ÇAR, bakmakla yükümlüğü olduğu ev halkına KÜLFET
Hanımına ÜZÜM GÖZLÜM der Dadaş

O tarafa O GEÇE, Evin sundurmasına ÖRTME
İr çoban giysisine KEBE, Sövüp saymaya VERİŞDİRME
Eşeklerin terkisine vurulan çantaya HEYBE, kertenkeleye KÖRKEÇEME
Hanımına ÖMÜR SÖKEN der Dadaş

Yaramaz ve huysuz çocuğa CIRBOĞA, süpürge sapına KOKOÇ
Küçük çocuğa CILBAĞA, kadın ayakkabısına KALLOÇ
Ufak tefeğe CIRBAĞA, ucu topuzlu değneğe GODDOÇ
Hanımına GÖNLÜMÜN TAHTI der Dadaş

Yün eğirme aletinin bir parçasına AĞARŞAK, pulluğa CILFA
Değirmen taşı üzerindeki çıngırağa ÇAKÇAK, su tasına KOFA
Parmağa BARMAK, kalın kafalıya KERSEN KAFA
Hanımına GÜLPERİ der Dadaş

Tandırda yamuk pişmiş ekmeğe KÜD, kötü kimseye ÇIFIT
Bir hububat ölçü birimine KOD, vurdumduymaza ANGIT
Kenar, uç’a KUD, akşamın geç vaktine DAR VAHIT
Hanımına GEZEGEN der Dadaş

Komşuya GOMŞU, belalı kimselere ŞERGEDE
Tırpanla biçilmiş toplanmamış ota ZOĞ, sürekliye BİRGEYDE
Erkeklerin baş sargısına PUŞU, tutulan yol, yapılacak işe GEYDE
Hanımına GANAYAHLİ der Dadaş

Bulaşık yıkama bezine SÜRGÜÇ, meyve yongasına KERKİ
Gögermiş peynir dürümüne DÜMÜÇ, eşek, at, katır dışkısına KORKİ
Büyüğe BÖYÜÇ, ata binen kişinin arkasına TERKİ
Hanımına DİLBER der Dadaş

Dört yumurta ağırlığına TUĞT, kapı kilidine ZOĞONAK
Fitne, fesata HASIT, imeceyle yakacak odunu getirme işine YIĞINAK
Kabuğu kalın, küçük yollu cevize GIRGIT, bebeleri yürütecek alete ÇIÇIRNÂK
Hanımına ÖMÜR TÖRPÜSÜ der Dadaş

Kuşkuluya ÇIFIT, komik ve espirili olan HENGAM
Erkekli dişili raptiyeye ÇITÇIT, takıyorum TAKİRAM
Yok yere ağlayıp sızlayana GANNİ ÇAPIT, harama HERAM
Hanımına PAŞA der Dadaş

Cimriye GIRGIT, karasabanın tutamak ağacına MAÇ
Tabuta ALAMET, mayasız hamurdan yapılan ekmeğe PAĞAÇ
İnce halde olana KINIT, davarın açık havada yattığı yere ARKAÇ
Hanımına FELEK der Dadaş

Buncacık AMBUNCULUH, gözü sulu, hastalıklıya ŞIPPIĞLİ
Sonra, daha ARTUH, küfürlü konuşan kimseye TIRIĞLİ
Uyuşuğa SÖLPÜH, tahterevalliye HANÇULİ KUNÇİLİ
Hanımına UŞAHLARIN ANASI der Dadaş

Ölüye MEFTE, Tahtadan büyük tahıl ölçeğine TANRI
Bir şeyin küçük parçasına FİLTE, ev bacasına BUHARI
Hastaya HESTE, Kışın en şiddetli dönemine ZAHMARI
Hanımına ÂLEM der Dadaş

Tandırın çevresine TANDIRBAŞI, kılıktan kılığa girene TAVTAV
Hamile hayvana GUZLACI, eski evlerde yatak odasındaki banyoya ÇELAV
Komşuya KONŞI, kızağın yerde sürünen ayaklarından her birine SAÇİRAV
Hanımına AVRAT der Dadaş

Firketeye TOPTU, Köpeklerde her bir yaşa MARAS
Uygun olana ŞEYESTE, Heves, arzu, isteğe HAVAS
Bir tür gömlek türü bayan giysisine CEKETE, Şanslıya TERMAS
Hanımına VELİNİMETİM der Dadaş

Suyu değirmene taşıyan boruya KOD, Sosyeteye TANKO
Damlardaki taşıyıcı tomruğa KONT, erkek eşeğe KOKO
Pazubanta PAZBENT, erkek ceketine SEKO
Hanımına CİCİM der Dadaş

Camdan ekmek kabına ÇENEBİT, elbiseye URUBA
Bacaya yapılan ilaveye KOLOT, su bardağına MORŞUBA
Dolu yağışına GORGOT, kısa boylu olana KUTUBA
Hanımına EL GIZI der Dadaş

Boyunduruk sopasına SAMI, suratsıza SUFATSIZ
Söz şerbetine AĞIZ DATLILIĞI, Saçsız kimseye DILDIBIZ
Sonuncuya ZIRINCI, terbiyesiz, töresize ÇILHISIZ
Hanımına DİLBÂZ der Dadaş

Uğurluya HIRLI, çokluk belirten söze KIKIRCIM
Hastalıklıya ÇİKOTKALI, yok denecek kadar aza DIRÇIM
Vesveseliye ĞURĞURATLI, önemsiz, teferruata KILDIRKIÇIM
Hanımına HAYATIM der Dadaş

Turuncuya NARINCI, büyük süt kepçesine SAPLI
Sahtekâr, düzenbaza TIRŞACI, talihsize BAHTI BAĞLI
Her gördüğünden umucu olana DIRAVACI, süslü söze ŞABBAPLI
Hanımına DENSİZ der Dadaş

Hamile hayvana KUZLACI, işte burada AMBURDA
Sümüklüye FIRTIKLI, akla gelmeyen işler yapana ŞERGADA
Tahta bavul imalatçısına MARANCI, ucu sivri keskin bıçağa KORDA
Hanımına GÜLÜM der Dadaş

Besiliye TAVLI, durup dururken HOD BE HOD
Yağcıya YALAKLI, bir yağış türü, doluya KORKOD
Hantala DANTİ, yirmi kiloluk tahıl ölçeğine GOD
Hanımına KANAYAKLI der Dadaş

Deve dudaklıya LOŞO, püsküle PONÇAK
Köpeğe OŞO, küçük ev çobanına HODAK
Alın tüyü beyaz olan hayvana NİŞO, şapka siperliğine GIDAK
Hanımına BEYNAMAZ der Dadaş

Hayvanların bağırmasına BOGÜRME, kayınpedere KAYNATA
Sinirlenmeye HERSLENME, dikilmek üzere olan küçük soğana ZAGUTA
Çeneye ÇENGE, tavan arasındaki mertek, kalasa ARISTAHTA
Hanımına YELLOZ der Dadaş

Yuvarlağa DEGİRMİ, ulan, lan yerine VOLA
Gibi ÇİMİ, kümes hayvanlarının ibiğine PİPİLA
Hakaretli küfür sözü GAVUR TOHUMİ, Bazlamaya GÂGÂLA
Hanımına KÖROĞLU der Dadaş

Önünü ÖGİNİ, işe yaramaza NAHALİF
Sonu SONİ, çalı süpürgesine SEHELİF
Yenen bir tür bahçe otuna GIMİ, halı ilmiğine TİLİF
Hanımına GÖZÜM der Dadaş

Biliriz BİLİRIH, yalana HİLAF
Göreceğiz GÖRECAYIH, hayvan yemine ALAF
Çok az miktarda DADIMLIH, tahta dolaba İŞGÂF
Hanımına BİRTANEM der Dadaş

Erkek ayakkabısına CISTIK, iyi olmayana BEDNAM
Taşlık, kayalık yere BARHANALIK, beceriksize CÜDAM
ince, ısıtmayan elbiseye DILDILIK, gayretli Çalışmaya İKDAM
Hanımına MAVİŞİM der Dadaş

Sallanmaya DINGILAMA, tandır küreğine TAPİÇ
İşe yarama EME YARAMA, kurumuş ekmeğe KERİÇ
Koşu atı başlığına GANTARMA, Yaşını doldurmuş keçiye ÇEPİÇ
Hanımına KARI der Dadaş

Fala REM, bekâra ERGEN
Kötüye ŞOM, sinsiye SİNEGEN
Manilaya LOM, yıkanmaya yarayan kaba LEGEN
Hanımına ŞİİRİM der Dadaş

Sağlama MÖKKEM, üzengiye ZENGÜ
Nezleye SÜKKEM, manivelaya KÜSGÜ
Harman sürmeye yarayan tahtaya GEM, önü ÖGÜ
Hanımına TATLIM der Dadaş

Bedduaya İLENÇ, kekiğe KÖNDER
Bol miktarda ÇANÇ, muhtara MUĞDER
Kafesli kapıya TIRHIC, değersiz şeye ANDER
Hanımına ZENNE der Dadaş

Bir poşu bağlama şekline GIRINÇ, kuru yemişe GAGA
Fırın silme bezine PARDIÇ, sınır taşına KUŞGA
Sevince SEVÜNÇ, atların rahvan yürüyüşüne YORGA
Hanımına DIŞEYLİ der Dadaş

Kem örmeye yarayan alete TIRHIÇ, sasıya PELES
Yüksek sivri tepeye KIRIÇ, metal düğmeye TENES
Düze TAKKIÇ, köpeğin yaşına MERES
Hanımına NONOŞUM der Dadaş

Sanki HOÇ, alaya almaya DINAZ
Kafesli kapıya TIRHIÇ, hileci, yalancıya DEKBAZ
Ağaç çatıya KIRIÇ, ince odun kıymığına GAMAZ
Hanımına ŞEKERİM der Dadaş

Soru edatı HOÇ, çay kaşığına MABLAĞ
Başta kabarık saça KOKOÇ, tereyağına SARIYAĞ
Ekmekle yapılan bir yemeğe KELOÇ, bereye PAPAĞ
Hanımına CANIM der Dadaş

Kapı kilidine FIRENGİ, tabii ki TABİ YA
Bir tür yabani arıya BICIGİ, işte orada DİYA
Tezek tozuna FIŞGİ, öyle değil mi? HE Mİ YA?
Hanımına SEVGİLİM der Dadaş

Çok, çok bulunmaya RIHTIM, acele etmeye EVME
Esas olan ASILIM, tahmini olaraktan GARELLEME
Alnım ANNIM, el yapımı oyuncak bebeğe HEMME
Hanımına MALIM der Dadaş

Deriden yapılan ipe SIRIM, acaba ECEBE
Damla halinde TIRÇIM, keçeden cekete KEBE
Nezleye SALIM Ağzı açık saplı su kabına MEŞEBE
Hanımına MELEĞİM der Dadaş

Hayvan gübresine AĞBIN, yoksa YOHSAM
Azık bohçasına ÇIĞIN, kuru dal parçalarına ÇALAM
Sakın SAGGIN, yünden yapılmış çarşaf türünden örtüye EHRAM
Hanımına CİĞERİM der Dadaş

Sabırsıza SOGUMSUZ, kaya oyuğuna KÜVAP
Dokuza DOGGUZ, kilim ipliğinin sarıldığı ağaca VARAP
Gereksize MEVHUMSUZ, büyük, ağzı kapaklı küpe ZAP
Hanımına KEYVANİ der Dadaş

Tuza DUZ, yaprak döküm vaktine PAYİZ
Otuza OTTUZ, oyunbozan kimseye CİGİZ
Çok kısaya GUMMA GUDUZ, sekize SEGGİZ
Hanımına KUZUM der Dadaş

Yırtıcı, kırıp dökene FAŞA, büyücüye CİNDAR
Birbirine yapışık cevize KOŞA, hamur örtüsüne DASDAR
Bir kağnı parçasına LAVAŞA, samanlığa KALDAVAR
Hanımına NUR YÜZLÜM der Dadaş

Ağabeyi AGA, küçük meyve sepetine ÇEPİK
Bir tür kırmızı renk boyaya YÖŞA, kaplıcaya ÇERMİK
Gayrimüslim erkek çocuğuna DIGA, çaydanlığa ÇAYNİK
Hanımına KIZ KARI der Dadaş

Yufkaya YUFGA, keçi yavrusuna KORİT
Ayçiçeğine SIMIŞGA, gözü açığa CİMŞİT
Alnı beyaz olan hayvana KAŞGA, şakacıya MUGELLİT
Hanımına YARAMAZ der Dadaş

Sabanın iki ağızlısına CILGA, kardeşe LOGO
Hakaret olarak çocuğa DİGA, cevizin yeşil kabuğuna CİNGO
Kavrulmuş buğdaya KAVURGA, şişman ve hantal kimseye LOŞGO
Hanımına EKSİK ETEH der Dadaş

Araç-gerece HECAT, geçen güne ÖTEYİN
Sırnaşık kimseye ÇİNÇAVAT, düne DÜNEYİN
Otsuz çıplak bayıra KURAT, aceleciye YEGİN
Hanımına PAPATYAM der Dadaş

Bileğe BİLEH, Yirmi bağlık ota YIĞIN
Direğe DİREH, üzüldüğünde CANIM ÇIHSIN
Eskiden fakir kumaşına CULEH, çocuk gömleğine ZIBIN
Hanımına GÜZEL der Dadaş

Çapağa ÇAPPAH, yumağa KELEP
Kilitliye KİTLEH, kapı menteşesine GULLEP
Ekmeğe ETMEH, Besi hayvanı sürüsüne CELEP
Hanımına KAŞIH DÜŞMANI der Dadaş

Kaplumbağaya TOSBAHA, mektuba NAME
Erkeklerin ceket yerine giydiğine ÇUHA, mankafaya SEME
İşte, orada DEHA, uzun, sivri bıçağa GEME
Hanımına EŞİM der Dadaş

Şair
Celil Çınkır

Çevrim Dışı (Offline)
DiğerTarih : 29.01.2012

(c) Bu siirin her turlu telif hakki sairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Bu şiir 1473 kişi tarafından okundu.
Şiir Oylama
Sadece kayıtlı kullanıcılar Oylama yapabilirler. Lütfen üye girişi yapın ya da kayıt olun
Yazar Yorumu | Mesaj Yolla | | Arkadas ol | | Yorumlar |
Bu şiir için henüz yorum yapılmamış.
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilirler. Lütfen üye girişi yapın ya da kayıt olun